Så er juleferien over. Det skjedde en del på DMB denne uken også. På personellsiden ble det gjennomført kjøreopplæringskurs for flere av de ansatte, med utdeling av sertifikat etterpå.

Teknisk fikk Dugneberg en oppdatering og forbedring. Jeg klarte også å avdekke noen feilkoblinger som hadde laget krøll for tilbakemeldingsmodulene. Det ble montert opp kjøreledning på strekningen mellom Magnusalp og Blakkenberg. Selve Blakkenberg stasjon har enda ikke fått kjøreledning, men det burde være på plass før sommeren 2008.

På “paradestrekningen” nedenfor Dugneberg stasjon kom det opp en fjellvegg bak sporet. Det ser mye mer interessant ut enn å stirre rett inn på undersiden av modulkassen med masse ledninger og sporvekselmotorer. Ballast på sporet her venter jeg med til jeg har fått montert opp kjøreledningsmastene, da disse skal skrues rett i grunnplaten.

Det ble programmert videre på Win-digipet. Fordi det begynner å bli en del overskudd av lokomotiver og vogner på banen i forhold til sporkapasiteten har jeg funnet ut at jeg må ha noen holdepunkter i forhold til hvordan jeg skal ha kjøreplanene mine.

Foreløpig arbeider jeg med en kjøreplan som skal gå over ett døgn. Simuleringstiden er satt til seks ganger reell tid. Det vil si at det tar 10 minutter å simulere en virkelig time, og at ett simuleringsdøgn tar fire virkelige timer å simulere.

Jeg har begynt å teste ut ett program for grafiske ruter, og gir her alle togavganger ett eget tognummer. I tillegg er alle avganger kategorisert inn i hovedkategoriene lokaltog, IC-tog, ICE-tog og godstog. På den måten har jeg faste togavganger, men kan veksle på hvilke fysiske togsett som skal kjøre disse. Dersom det for eksempel blir tekniske problemer med ett bestemt lokomotiv, kan jeg sette inn ett annet lokomotiv på samme avgang.

ICE-avgangene la jeg inn fordi at det dukket opp, ja nettopp, ett ICE-tog på julaften. Dette er altså foreløpig det siste tilskuddet til vognparken hos DMB.

I julen fikk også DMB storfint besøk av en Be 6/8, bedre kjent som “Krokodillen”. Foreløpig er det ikke bestemt at dette loket skal stasjonerest fast ved DMB, men det er nok gode sjanser for at det dukker opp med jevne mellomrom.

Alt i alt har 2007 vært ett godt år for DMB, med en spennende og positiv utvikling.
DMB vil takke alle medhjelpere for året som har gått, og håper faste og nye lesere av denne bloggen og DMB-sidene generelt blir med og følgler utviklingen videre i år 2008.

Blog Image

Ett oversiktsbilde over den norde delen av anlegget. Det er denne delen som ble totaltrenovert iløpet av 2007.

Blog Image

Krokodille på besøkBlog Image

“Vasketoget” er ute og pusser skinnegangen på paradestrekningen etter at fjellveggen er kommet på plass.

Blog Image

Plantelivet på Blakkenberg tar seg opp

Blog Image

Og til slutt ICE 2, som nå har gjort sitt inntog hos DMB