Dugneberg stasjon er oppe og går teknisk, de siste S88-avsnittene er isolert, og etter å ha byttet en motstand fungerer nå alt teknisk slik det skal. Mye av tiden denne helgen gikk med til vedlikehold og utbedringer. DMB har en utfordring framover i forhold til skinnegang og rullende materiell. Det er ikke alltid disse vil samarbeide skikkelig. Spesielt på den gamle delen av anlegget er det problemer med avsporinger enkelte steder når togstammene blir for lange og kurvene for krappe. Jeg fikk gjort en del programmering i Win-digipet. Nå går det ett lokaltog og ett IC-tog i fast rute. Etterhvert skal de andre togsettene også programmeres inn. Så kan man justere graden av automatisering etter behov. Man kan for eksempel ha alle tog på autmatikk unntatt ett, som man så kan kjøre manuelt. Magnusalp har endelig fått bussforbindelse. Det ble levert to PTT-busser direkte fra Sveits. Den ene er riktignok en veteranbuss, men den vil nok utvilsomt være populær blandt turistene som skal opp til Magnusalp for å gå fjelltur.

Blog Image

Dugneberg sett fra innkjør i øst. De tre venstre sporene er gjennomgangsspor, mens de tre sporene til høyre (med hvit underlag) er terminalspor med utkjørsel bare i øst. Sporet helt til høyre i bildet foran godshuset er ment som vendespor for skiftelok. Planen er at mest muli skifting skal kunne foregå uten å komme i konflikt med hovedsporet. Det skal komme plattform til venstre for spor 1 og mellom spor 2 og 3.

Blog Image

Her står Re 460-maskinene og brierfer sammen med en Re 4/4 IV. I utgangspunktet kommer passasjertogtilbudet hos DMB framover til å bestå av to Intercity-passasjertog og et Regional-passasjertog med lok og vogner i tillegg til motorvognsettet som kjører lokaltrafikk. Ett av 460-lokene vil bli brukt til godstrafikken, sammen med en Re 482.

Blog Image

Her er ett bilde av den nye PTT-bussen, i det den er på vei nedover fjellsiden fra Magnusalp.

Blog Image

Og ett lite stykke bak følger veteranbussen, utstyrt med destinasjonsskilt foran, og den gamle PTT-logoen. Nedenfor ser vi bilde av veteranbussen på chartertur til Swerringen.

Blog Image