Denne gangen ble en milepæl i DMB sin historie nådd, da det endelig var klart for å montere opp Dugneberg stasjon. Det tok tre dager å få på plass alt av fundament, skinnegang, sporvekslere og tekniske komponenter. Etter de obligatoriske korrigeringene av S88-kabler som var koblet feil, fungrete stasjonen veldig bra. Det ble tid til å porgrammere en del lokomotiv i forhold til de ulike sporene, slik at togene kommer inn i riktig hastighet, bremser sakte opp, og stopper akkurat der de skal.

Søndag var det kjøredag med trening av nye lokførere. Samtidig fikk vi testet Win-digipet skikkelig, og programmet lever fortsatt opp til forventningene. Denne dagen gjorde vi også en del fartstester, det vil si at vi brukte dataprogrammet til å regne ut den reelle km/t-hastigheten til de ulike lokomotivene. Dette kan man senere bruke til å sette realistiske fartsbegrensninger på de ulike strekningene på banen.

Det kom tre nye passasjervogner i posten fra Sveits, disse skal brukes til å utvide de to togstammene som går som passasjertog på anlegget.

Blog Image

Her ser vi hele Dugneberg stasjon. I midten er det gjennomgående hovedsporet. Til venstre er to avvikende kryssespor. Det skal komme plattform mellom spor 2 og 3. Til høyre for hovedsporet finner vi godsspor og hensettingsspor for lok og vogner. Her er det mulig å rangere sammen nye togstammer og hensette materiell som ikke er i bruk.

Blog Image

Her ser vi et annet bilde rett etter at skinnegangen er kommet på plass på Dugneberg stasjon. Spor 3 er det lengste gjennomgående sporet og har en kapasitet på ett lok og fem passasjervogner. Det er mulig å sette inn en ekstra modul senere for å eventuelt forlenge alle stasjonssporene.

Blog Image

En av de tre nye passasjervognene, som skal være med å øke passasjerkapasiteten på DMB, ettersom banen bare blir mer og mer populær blandt de reisende.

Blog Image

Til slutt i dag ser vi ett nærbilde av tunnelportalen i østre del av Dugneberg stasjon. Inne i tunnelen befinner vendesløyfen “Bern” seg.