Etter at den nye bordplaten var på plass, gikk resten av oppholdet med til å gjenåpne strekningen fra Blakkenberg til Bern. Jeg skiftet ut en del av sporet på den gamle delen av anlegget, selv om dette bare står midlertidig, må sporet likevel ha ett minstemål av driftsikkerhet. På den nye stasjonen Dugneberg begynte jeg forsiktig å legge ut skinnegangen, men dette arbeidet tar jeg skikkelig neste gang.

I vendesløyfen Bern måtte jeg finne på noen lure løsninger for å få S 88- modulene til å virke skikkelig. En av ulempene med likestrøm versus vekselstrøm oppstår i vendesløyfer der man må inn med elektronikk for ikke å få kortslutning der sporet “møter seg selv”. Når man blander tilbakemeldingselektronikk inn i dette blir det hele enda mer innviklet. Min løsning ble å dele vendesløyfen inn i 3 blokker, der bare midtblokken er koblet til vendemodulen som snur kjørestrømmen. Denne blokken er “blind” og ikke koblet til S 88 tilbakemeldingsmodul. De to blokkene i endene av vendesløyfen er tilkoblet en tilbakemeldingsmodul. Utfordringen blir å programmere automatikken i pcstyringen ut fra dette.

Det går på fram med anlegget, og det var også tid til en lengre runde med kjøreopplæring for onkelunger.