Jeg kunne starte denne arbeidsperioden med å tilfreds konstatere at de nye modulene står inne i varmen på loftet. Det første jeg satte i gang med var å sage 16 (!) bordbein til å feste under modulene. Jeg har brukt samme teknikk som på de forrige modulene. (Nærmere detaljer her, under 26.06.06)

Nederste nivå på anlegget mitt kommer bare 65 cm over bakken. Det er i minste laget, ideell høyde er i følge ekspertene mellom 90 – 110 cm over bakken. Det gir bedre innsyn på anlegget, og ikke så ekstremt helikopterperspektiv. Dersom man sitter ved siden av anlegget vil man få det i øyehøyde, og dermed se ting fra en mer realistisk vinkel. Men DMB-anlegget står inne på ett rom med skråtak og da er det nødvendig å gjøre komprimiss. Om anlegget en gang skal flyttes kan jeg heller “oppgradere” bordbeina.

Målet for arbeidsperioden var å få på plass all skinnegangen på de nye modulene. Men på grunn av forskjellige forhold kom jeg aldri så langt. Jeg startet med skinnegangen i tunnelen på baksiden av modulene. Her skjærte jeg til noen rester av et gulvteppe. Oppå denne la jeg ett sporfundament av skumgummi som er produsert av Roco. Dette underlaget er ganske mykt, og jeg kommer ikke til å legge ballast inne i tunnelene, så jeg spikret skinnene ekstra godt fast, slik at de ikke forskyver seg senere. Kjøreledningen ble også montert opp. I enden av de gamle modulene måtte jeg justere sporet en del før det kunne kobles sammen med det på modulen. Jeg testet strekningen med ett par vogner, og det såg ut som om det var ok.

Blog Image

Jeg har kjøpt meg ett nytt verktøy, en liten maskin fra Dremel. Foreløpig har jeg bare brukt den til å kappe skinner med, men den fungere svært godt til det, og gjør arbeidet mye lettere og morsommere.

Jeg har ikke festet fundamentplatene på de nye modulene, men laget rammer rund dem som holder dem på plass. Dette gir mye bedre arbeidsforhold mens jeg legger skinnegang og elektrisk opplegg, fordi jeg kan løfte av, samt vri og vende på platen uten å måtte snu hele modulen. Når grovarbeidet er unnagjort kommer jeg antagelig til å skru platene fast i rammeverket før jeg begynner på landskapet. Da ligger de stødigere, men jeg kan fortsatt skru dem ut ved tyngre vedlikeholdsarbeid på sporvekslere og lignende, istedenfor å demontere og snu hele modulen, eller ligge på ryggen og arbeide under modulen – noe som absolutt ikke anbefales.

Blog Image

Siden jeg kan ta av hele platene, tok jeg like godt med meg noen av platene ut i sommersolen og begynte arbeidet med Blakkenberg stasjon, som ligger på nivå 2, helt øverst og innerst på modulene, over den lange tunnelen. I motsetning til den store stasjonen Dugneberg, har jeg ikke laget noen detaljert plan for skinnegangen på Blakkenberg. Rammebetingelsene er gitt av lengde og bredde på modulene. Blakkenberg er egentlig bare en enkel kryssestasjon, men da jeg skulle begynne å legge skinnegangen oppdaget jeg at jeg har en del ekstra sporvekslere liggende som jeg ikke har planer for. Og etter to minutters tankevirksomhet bestemte jeg meg for å legge inn et ekstra buttspor på Blakkenberg. “Kjekt å ha.” Antagelig kommer det til å gå ett lite lok med en lukket godsvogn opp til Blakkenberg om morgenen, og sette fra seg vognen på dette sidesporet fram til kvelden.

Blog Image

Jeg hadde tenkt å la PECO sine vekselmotorer få gjøre et comeback på anlegget mitt, etter at Tortouise-motorene har dominert helt alene i det siste. Men det ble ikke noe hyggelig gjensyn. Jeg mistet mange arbeidstimer med å prøve å få festet motorene på undersiden av platen. Motorene var lite samarbeidsvillig, vanskelig å feste, og nektet å legge over vekslene skikkelig før jeg hadde flyttet og justert dem ørten ganger.

På grunn av disse forsinkelsene kom jeg aldri i mål med Blakkenberg stasjon. Så neste gang blir det å ferdigstille denne, før jeg starter opp med skinnegangen på selveste Dugneberg stasjon.