Etter noen dager til med påskeferie har jeg fått gjort ferdig størsteparten av landskapet på endemodulene. Det vil si at gress og trær er på plass. Men fortsatt skal det en del småbusker, detaljer og lignende på plass. Her er ett lite utsnitt fra det naturskjønne naturområdet innenfor Magnusalp, med ett flott turterreng.

Blog Image

På Magnusalp har en etterlengtet planovergang endelig kommet på plass. Overgangen er utstyrt med to røde blinkene lys etter sveitsisk standard, og varsellyd. Den er produsert av BUSCH.

Blog Image

Anlegget består av tre nivåer, eller etasjer. Her ser vi ett godstog på vei ut av tunnelen helt i enden av modulen, på vei inn i u-svingen som går rundt Magnusalp. Her klatrer toget opp fra nivå to til nivå tre. Innsiden av tunnelen er “innredet” med fjellvegg og mur, slik at den ser realistisk ut. Det ser mye bedre ut enn om man kikker rett inn i ett svært hull med kryssfiner og ledninger.

Blog Image

Det siste jeg gjorde før jeg måtte avslutte for denne gangen, var å innstallere en detekteringsboks til skinnegangen på endemodulene. Dette er en boks som enkelt sagt merker om det befinner seg ett tog på en bestemt skinnestrekning. Når den er koblet til dataprogrammet som jeg bruker for å styre jernbanen, vil den kunne gi beskjed til programmet om hvilke skinnestrekninger som er “okkupert” av tog. På den måten er det enklere å ha oversikt over hvor ulike tog befinner seg, og man kan bruke dette systemet videre til å forhåndsprogramere feks kjøreplaner der flere tog kjører samtidig etter tidtabell. Bildet nedenfor viser ett bildeutsnitt fra Win-digipet som er programmet jeg skal bruke til å styre jernbanen. På de to røde strekningene står det tog, og sporet vises som “okkupert”.

Blog Image