Blog Image

DMB 2007

DMB 2007

Livet på og ved banen gjennom 2007
(Klikk her for å komme tilbake til DMB sin hovedmeny)

31.12.07

desember2007 Posted on Tue, January 01, 2008 15:50:25

Så er juleferien over. Det skjedde en del på DMB denne uken også. På personellsiden ble det gjennomført kjøreopplæringskurs for flere av de ansatte, med utdeling av sertifikat etterpå.

Teknisk fikk Dugneberg en oppdatering og forbedring. Jeg klarte også å avdekke noen feilkoblinger som hadde laget krøll for tilbakemeldingsmodulene. Det ble montert opp kjøreledning på strekningen mellom Magnusalp og Blakkenberg. Selve Blakkenberg stasjon har enda ikke fått kjøreledning, men det burde være på plass før sommeren 2008.

På “paradestrekningen” nedenfor Dugneberg stasjon kom det opp en fjellvegg bak sporet. Det ser mye mer interessant ut enn å stirre rett inn på undersiden av modulkassen med masse ledninger og sporvekselmotorer. Ballast på sporet her venter jeg med til jeg har fått montert opp kjøreledningsmastene, da disse skal skrues rett i grunnplaten.

Det ble programmert videre på Win-digipet. Fordi det begynner å bli en del overskudd av lokomotiver og vogner på banen i forhold til sporkapasiteten har jeg funnet ut at jeg må ha noen holdepunkter i forhold til hvordan jeg skal ha kjøreplanene mine.

Foreløpig arbeider jeg med en kjøreplan som skal gå over ett døgn. Simuleringstiden er satt til seks ganger reell tid. Det vil si at det tar 10 minutter å simulere en virkelig time, og at ett simuleringsdøgn tar fire virkelige timer å simulere.

Jeg har begynt å teste ut ett program for grafiske ruter, og gir her alle togavganger ett eget tognummer. I tillegg er alle avganger kategorisert inn i hovedkategoriene lokaltog, IC-tog, ICE-tog og godstog. På den måten har jeg faste togavganger, men kan veksle på hvilke fysiske togsett som skal kjøre disse. Dersom det for eksempel blir tekniske problemer med ett bestemt lokomotiv, kan jeg sette inn ett annet lokomotiv på samme avgang.

ICE-avgangene la jeg inn fordi at det dukket opp, ja nettopp, ett ICE-tog på julaften. Dette er altså foreløpig det siste tilskuddet til vognparken hos DMB.

I julen fikk også DMB storfint besøk av en Be 6/8, bedre kjent som “Krokodillen”. Foreløpig er det ikke bestemt at dette loket skal stasjonerest fast ved DMB, men det er nok gode sjanser for at det dukker opp med jevne mellomrom.

Alt i alt har 2007 vært ett godt år for DMB, med en spennende og positiv utvikling.
DMB vil takke alle medhjelpere for året som har gått, og håper faste og nye lesere av denne bloggen og DMB-sidene generelt blir med og følgler utviklingen videre i år 2008.

Blog Image

Ett oversiktsbilde over den norde delen av anlegget. Det er denne delen som ble totaltrenovert iløpet av 2007.

Blog Image

Krokodille på besøkBlog Image

“Vasketoget” er ute og pusser skinnegangen på paradestrekningen etter at fjellveggen er kommet på plass.

Blog Image

Plantelivet på Blakkenberg tar seg opp

Blog Image

Og til slutt ICE 2, som nå har gjort sitt inntog hos DMB23.12.07

desember2007 Posted on Sun, December 23, 2007 17:57:20

En liten ettermiddagsjobb: Endelig er det juleferie, og tid for store prosjekter på jernbanen. Så hva er vel da bedre enn å starte med ett enkelt lite prosjekt?

Jeg tok rett og slett den nyinnkjøpte PTT-bussen min, åpnet den forsiktig opp, og bokstavelig talt trykket inn noen Preiserfigurer. Det gikk brutalt for seg, da benplassen ombord i bussen var enda verre enn på Norwegian sine fly. Jeg synes det lille tiltaket gav gode resultateter, bussen ser nå mye mer levende ut.

Blog Image

Før

Blog Image

Etter

Blog Image

Og ett fra siden, som vi ser ikke så mange som skal til Magnusalp med bussen i dag.15.12.07

desember2007 Posted on Sat, December 15, 2007 11:59:25

Nå har jeg ikke vært på Karmøy på en måned. Men jeg har gjennomført ett lite prosjekt i Oslo. Framgangsmåten har vært som følger:

– Kjøp fem gamle Lima stykkgodsvogner
– Mål opp hvor store sideflatene på vognene er
– Åpne Adobe Photoshop på pcen og lag noen greie bildemontasjer
– Skriv ut på “klistremerke-fotopapir”
– Klipp ut og monter på vognene

Nå har jeg på en enkel måte fått en unik vognstamme, med “reklame” for DMB og de ansatte på banen. Dette er en fin måte å skape goodwill for banen blandt de nærmeste omgivelsene, for ingen kan vel mislike en modelljernbane der man faktisk kan se bilde av seg selv på en av vognene?

Her er en liten presentasjon av vognene:

Blog Image

Første vogn reklamerer for DMB eget Servicekontor

Blog Image

Vogn nr to ønsker velkommen til Dugneberg Bed&Breakfast

Blog Image

Så kommer miljøvognen, som minner om at modelljernbane er ett utrolig miljøvennlig transportmiddel

Blog Image

Birsemüseli Reiselivforening har betalt for reklameplasse på vogn nr fire.

Blog Image

Til slutt på vogn nr fem er det DMB igjen som kjører egenreklame for de berømte godtetogene. Disse kjøres som regel i høytider og langhelger, og består av åpne godsvogner fulle av smågodt og sjokoladebiter. En sikker vinner!05.11.2007

november2007 Posted on Sat, November 10, 2007 18:14:03

Det har blitt veldig mye plank og kryssfiner på anlegget etter at de nye modulene kom på plass, så nå var det tid for å få på plass litt landskap. Det mest logiske var å starte øverst og innerst på de nye modulene. Dermed var det Blakkenberg som stod i fokus denne helgen.

Jeg ville prøve en ny måte å bygge landskap på. Det første jeg gjorde var å legge tykk papp i åpningene på modulen. Her skal jeg innrømme at det ble litt slarvete hastverkarbeid, og at jeg kunne lagt ned litt mer tid på denne delen av prosjektet.

Blog Image
Konturene i landskapet er veldig lite varierte på denne delen av anlegget. For å bygge opp konturene la jeg inn det jeg fant av ulike rester, dette er en fin måte å bli kvitt avfall på. Etter å ha fuktet området med vann, sprøytet jeg fugeskum over Det hele. Jeg sprøytet litt mer vann over det hele, fugeskummet ekspanderer enda mer på denne måten.

Blog ImageMens fugeskummet tørket prøvde jeg en ny vri med å trykke inn tynne natursteiner i fugeskummet. Ideelt sett ville jeg helst hatt gipsavstøpninger, men da dette ikke var tilgjengelig prøvde jeg altså å bruke stein for å skape fjellslkrenter.

Blog Image

Etter at fugeskummet hadde tørket skjærte jeg over landskapet med kniv og formet det slik jeg ville ha det. Deretter sparklet jeg over det hele.

Blog ImageNår sparkelet hadde stått over natten og blitt skikkelig hardt, malte jeg over det hele med forksjellige variasjoner av grått og brunt. Samtidig la jeg ballast på sporene. Dette arbeidet behersker jeg greit nå etter at det har blitt lagt noen meter oppover årene.

Blog Image

Til slutt var det på tide å få på plass det grønne. Pga minimal klaring til skråtaket var det ikke plass til de store utskeielsene i forhold til trær og busker, men til slutt var iallfall landskapet rundt Blakkenberg grønt og fint.

Blog Image

Gode gamle NSB El13 har funnet seg godt til rette på godsporet på nye Blakkenberg stasjon, og står godt her i påvente av at kjøreledning skal bli montert.22.10.07

oktober2007 Posted on Sat, October 27, 2007 17:24:08

Dugneberg stasjon er oppe og går teknisk, de siste S88-avsnittene er isolert, og etter å ha byttet en motstand fungerer nå alt teknisk slik det skal. Mye av tiden denne helgen gikk med til vedlikehold og utbedringer. DMB har en utfordring framover i forhold til skinnegang og rullende materiell. Det er ikke alltid disse vil samarbeide skikkelig. Spesielt på den gamle delen av anlegget er det problemer med avsporinger enkelte steder når togstammene blir for lange og kurvene for krappe. Jeg fikk gjort en del programmering i Win-digipet. Nå går det ett lokaltog og ett IC-tog i fast rute. Etterhvert skal de andre togsettene også programmeres inn. Så kan man justere graden av automatisering etter behov. Man kan for eksempel ha alle tog på autmatikk unntatt ett, som man så kan kjøre manuelt. Magnusalp har endelig fått bussforbindelse. Det ble levert to PTT-busser direkte fra Sveits. Den ene er riktignok en veteranbuss, men den vil nok utvilsomt være populær blandt turistene som skal opp til Magnusalp for å gå fjelltur.

Blog Image

Dugneberg sett fra innkjør i øst. De tre venstre sporene er gjennomgangsspor, mens de tre sporene til høyre (med hvit underlag) er terminalspor med utkjørsel bare i øst. Sporet helt til høyre i bildet foran godshuset er ment som vendespor for skiftelok. Planen er at mest muli skifting skal kunne foregå uten å komme i konflikt med hovedsporet. Det skal komme plattform til venstre for spor 1 og mellom spor 2 og 3.

Blog Image

Her står Re 460-maskinene og brierfer sammen med en Re 4/4 IV. I utgangspunktet kommer passasjertogtilbudet hos DMB framover til å bestå av to Intercity-passasjertog og et Regional-passasjertog med lok og vogner i tillegg til motorvognsettet som kjører lokaltrafikk. Ett av 460-lokene vil bli brukt til godstrafikken, sammen med en Re 482.

Blog Image

Her er ett bilde av den nye PTT-bussen, i det den er på vei nedover fjellsiden fra Magnusalp.

Blog Image

Og ett lite stykke bak følger veteranbussen, utstyrt med destinasjonsskilt foran, og den gamle PTT-logoen. Nedenfor ser vi bilde av veteranbussen på chartertur til Swerringen.

Blog Image19.09.07

september2007 Posted on Tue, September 18, 2007 15:40:27

Denne gangen ble en milepæl i DMB sin historie nådd, da det endelig var klart for å montere opp Dugneberg stasjon. Det tok tre dager å få på plass alt av fundament, skinnegang, sporvekslere og tekniske komponenter. Etter de obligatoriske korrigeringene av S88-kabler som var koblet feil, fungrete stasjonen veldig bra. Det ble tid til å porgrammere en del lokomotiv i forhold til de ulike sporene, slik at togene kommer inn i riktig hastighet, bremser sakte opp, og stopper akkurat der de skal.

Søndag var det kjøredag med trening av nye lokførere. Samtidig fikk vi testet Win-digipet skikkelig, og programmet lever fortsatt opp til forventningene. Denne dagen gjorde vi også en del fartstester, det vil si at vi brukte dataprogrammet til å regne ut den reelle km/t-hastigheten til de ulike lokomotivene. Dette kan man senere bruke til å sette realistiske fartsbegrensninger på de ulike strekningene på banen.

Det kom tre nye passasjervogner i posten fra Sveits, disse skal brukes til å utvide de to togstammene som går som passasjertog på anlegget.

Blog Image

Her ser vi hele Dugneberg stasjon. I midten er det gjennomgående hovedsporet. Til venstre er to avvikende kryssespor. Det skal komme plattform mellom spor 2 og 3. Til høyre for hovedsporet finner vi godsspor og hensettingsspor for lok og vogner. Her er det mulig å rangere sammen nye togstammer og hensette materiell som ikke er i bruk.

Blog Image

Her ser vi et annet bilde rett etter at skinnegangen er kommet på plass på Dugneberg stasjon. Spor 3 er det lengste gjennomgående sporet og har en kapasitet på ett lok og fem passasjervogner. Det er mulig å sette inn en ekstra modul senere for å eventuelt forlenge alle stasjonssporene.

Blog Image

En av de tre nye passasjervognene, som skal være med å øke passasjerkapasiteten på DMB, ettersom banen bare blir mer og mer populær blandt de reisende.

Blog Image

Til slutt i dag ser vi ett nærbilde av tunnelportalen i østre del av Dugneberg stasjon. Inne i tunnelen befinner vendesløyfen “Bern” seg.28.08.2007

august2007 Posted on Thu, August 30, 2007 15:19:14

Etter at den nye bordplaten var på plass, gikk resten av oppholdet med til å gjenåpne strekningen fra Blakkenberg til Bern. Jeg skiftet ut en del av sporet på den gamle delen av anlegget, selv om dette bare står midlertidig, må sporet likevel ha ett minstemål av driftsikkerhet. På den nye stasjonen Dugneberg begynte jeg forsiktig å legge ut skinnegangen, men dette arbeidet tar jeg skikkelig neste gang.

I vendesløyfen Bern måtte jeg finne på noen lure løsninger for å få S 88- modulene til å virke skikkelig. En av ulempene med likestrøm versus vekselstrøm oppstår i vendesløyfer der man må inn med elektronikk for ikke å få kortslutning der sporet “møter seg selv”. Når man blander tilbakemeldingselektronikk inn i dette blir det hele enda mer innviklet. Min løsning ble å dele vendesløyfen inn i 3 blokker, der bare midtblokken er koblet til vendemodulen som snur kjørestrømmen. Denne blokken er “blind” og ikke koblet til S 88 tilbakemeldingsmodul. De to blokkene i endene av vendesløyfen er tilkoblet en tilbakemeldingsmodul. Utfordringen blir å programmere automatikken i pcstyringen ut fra dette.

Det går på fram med anlegget, og det var også tid til en lengre runde med kjøreopplæring for onkelunger.24.08.2007

august2007 Posted on Sat, August 25, 2007 23:02:16

Så var det endelig tid for å skifte ut bordplaten på kommandosentralen.

Den nye platen er laget av ett enkelt rammeverk i tre, med en sponplate oppå.

På platen står digitalkontrollen fra Tams, samt en pc til pcstyring, og et programeringsspor for dekodere. Det er saget ut hull til kabler og leldninger, noe som er med å gi en oversiktlig og ren flate.

En liten ramme på øverste del sikrer at ikke pcen glir av bordet om noen skulle komme borti den.

Hele bordplaten ble lakkert med spray med svart metalicfarge. Resultatet ble utrolig bra, og endelig har DMB fått en kommandosentral som er selskapet verdi!

Blog Image

Blog Image06.08.07

august2007 Posted on Mon, August 06, 2007 15:52:44

Midtsommer – og regn. Da er det ikke så mye annet å finne på enn å bygge jernbane.

Jeg har nå gjort ferdig alt teknisk på Blakkenberg stasjon. Og så langt ser det ut til å fungere bra. Lyssignalene på stasjonen er montert opp, og digitalisert, slik at de nå kan styres enten fra Tams kontrollen, eller fra pcprogrammet. Det er 2 utkjørssignal i hver ende av stasjonen. Det kan være aktuelt å montere opp innkjørssignal senere, dersom økonomien tillater det. Egentlig trengs det over 36 signaler som et minimum dersom anlegget skal være realistisk med hensyn til signaler, men signaler og tilhørende elektronikk er – som alt annet modelljernbaneutstyr – veldig dyrt, og derfor ikke noe jeg kommer til å prioritere i de første årene framover.

For øyeblikket fungerer Blakkenberg som endestasjon, fordi jeg måtte fjerne en del av sporet i forbindelse med at de nye modulene kom på plass. Etter at jeg var ferdig med Blakkenberg, fortsatte jeg nedover fra stasjonen, og isolerte skinneavnsitt etter skinneavnsitt, og koblet disse til tilbakemeldingsmodulene. Parallellt med dette fikk jeg systematisert alle S88-modulene i “hovedkontrollrommet”, som egentlig er ett gammelt tv-møbel. Nå er det fem S88-moduler på plass. Hver av disse har 8 utganger, slik at jeg nå har 40 utganger til disposisjon. Foreløpig har jeg bare planer for 38 sporavnsitt, men det kan jo dukke opp forandringer etterhvert.

Blog Image

Nå er skinnegangen tilbake på det nederste dobbeltsporet, slik at det igjen er forbindelse mellom Luzern og Swerringen. (Se sporplan).

Blog Image

På Swerringen stasjon ble det mye tull med det tekniske. For det første fungerte ikke tilbakemeldingsmodulene slik de skulle. I tillegg prøvde jeg å lage en løsning med både manuell og digital styring av sporvekslene, men dette prosjektet måtte jeg legge på is, da det ikke fungerte etter planen. Så foreløpig kan vekslene bare styres digitalt. Forhåpentligvis klarer jeg å løse disse problemene neste gang, og da er over halve banestrekningen klar til bruk.

Jeg tjuvstartet litt med å prøve pcstyring av banen. Siden Swerringen ikke ville samarbeide, ble det lokaltogavgang fra Blakkenberg og retur fra den lange tunnelen mellom stasjonene. Det var utrolig gøy å få ting til å fungere. Fordelen med pcstyring er at jeg nå har valget mellom å kjøre manuelt, halvautomatisk eller helautmatisk. Plutselig var det ikke så ensomt å arbeide på anlegget heller. Mens jeg holdt på å lodde ledninger og feste skinner, levde banen sitt eget liv. Hvert kvarter slo lysene seg på i lokaltoget, sporvekselen la seg over, signallyset skiftet til grønt og toget akslererte sakte ut av stasjonen. Når det nærmet seg planovergangen ved Magnusalp begynte lysene å blinke, og klokkene å ringe. Etter at de skarpe svingene rundt alpen var passert, akslererte toget av seg selv, før det stoppet silkemykt inne i tunnelen, skrudde av kupelyset, og snudde kjøreretning av seg selv.

(VIDEO)

Win-digipet har funksjoner som gjør at man kan fininnstille hastighet og reaksjonstid på alle hendelser, slik at man kan få en perfekt timing. På den måten kan man få tog til å akslerere sakte ned og stoppe på millimeteren der man vil. Dette er småplukk som jeg skal stille inn mer nøyaktig når jeg kommer så langt at jeg kan begynne på programmeringen på ordentlig.01.juli 2007

august2007 Posted on Thu, July 05, 2007 12:26:02

Jeg kunne starte denne arbeidsperioden med å tilfreds konstatere at de nye modulene står inne i varmen på loftet. Det første jeg satte i gang med var å sage 16 (!) bordbein til å feste under modulene. Jeg har brukt samme teknikk som på de forrige modulene. (Nærmere detaljer her, under 26.06.06)

Nederste nivå på anlegget mitt kommer bare 65 cm over bakken. Det er i minste laget, ideell høyde er i følge ekspertene mellom 90 – 110 cm over bakken. Det gir bedre innsyn på anlegget, og ikke så ekstremt helikopterperspektiv. Dersom man sitter ved siden av anlegget vil man få det i øyehøyde, og dermed se ting fra en mer realistisk vinkel. Men DMB-anlegget står inne på ett rom med skråtak og da er det nødvendig å gjøre komprimiss. Om anlegget en gang skal flyttes kan jeg heller “oppgradere” bordbeina.

Målet for arbeidsperioden var å få på plass all skinnegangen på de nye modulene. Men på grunn av forskjellige forhold kom jeg aldri så langt. Jeg startet med skinnegangen i tunnelen på baksiden av modulene. Her skjærte jeg til noen rester av et gulvteppe. Oppå denne la jeg ett sporfundament av skumgummi som er produsert av Roco. Dette underlaget er ganske mykt, og jeg kommer ikke til å legge ballast inne i tunnelene, så jeg spikret skinnene ekstra godt fast, slik at de ikke forskyver seg senere. Kjøreledningen ble også montert opp. I enden av de gamle modulene måtte jeg justere sporet en del før det kunne kobles sammen med det på modulen. Jeg testet strekningen med ett par vogner, og det såg ut som om det var ok.

Blog Image

Jeg har kjøpt meg ett nytt verktøy, en liten maskin fra Dremel. Foreløpig har jeg bare brukt den til å kappe skinner med, men den fungere svært godt til det, og gjør arbeidet mye lettere og morsommere.

Jeg har ikke festet fundamentplatene på de nye modulene, men laget rammer rund dem som holder dem på plass. Dette gir mye bedre arbeidsforhold mens jeg legger skinnegang og elektrisk opplegg, fordi jeg kan løfte av, samt vri og vende på platen uten å måtte snu hele modulen. Når grovarbeidet er unnagjort kommer jeg antagelig til å skru platene fast i rammeverket før jeg begynner på landskapet. Da ligger de stødigere, men jeg kan fortsatt skru dem ut ved tyngre vedlikeholdsarbeid på sporvekslere og lignende, istedenfor å demontere og snu hele modulen, eller ligge på ryggen og arbeide under modulen – noe som absolutt ikke anbefales.

Blog Image

Siden jeg kan ta av hele platene, tok jeg like godt med meg noen av platene ut i sommersolen og begynte arbeidet med Blakkenberg stasjon, som ligger på nivå 2, helt øverst og innerst på modulene, over den lange tunnelen. I motsetning til den store stasjonen Dugneberg, har jeg ikke laget noen detaljert plan for skinnegangen på Blakkenberg. Rammebetingelsene er gitt av lengde og bredde på modulene. Blakkenberg er egentlig bare en enkel kryssestasjon, men da jeg skulle begynne å legge skinnegangen oppdaget jeg at jeg har en del ekstra sporvekslere liggende som jeg ikke har planer for. Og etter to minutters tankevirksomhet bestemte jeg meg for å legge inn et ekstra buttspor på Blakkenberg. “Kjekt å ha.” Antagelig kommer det til å gå ett lite lok med en lukket godsvogn opp til Blakkenberg om morgenen, og sette fra seg vognen på dette sidesporet fram til kvelden.

Blog Image

Jeg hadde tenkt å la PECO sine vekselmotorer få gjøre et comeback på anlegget mitt, etter at Tortouise-motorene har dominert helt alene i det siste. Men det ble ikke noe hyggelig gjensyn. Jeg mistet mange arbeidstimer med å prøve å få festet motorene på undersiden av platen. Motorene var lite samarbeidsvillig, vanskelig å feste, og nektet å legge over vekslene skikkelig før jeg hadde flyttet og justert dem ørten ganger.

På grunn av disse forsinkelsene kom jeg aldri i mål med Blakkenberg stasjon. Så neste gang blir det å ferdigstille denne, før jeg starter opp med skinnegangen på selveste Dugneberg stasjon.01. juni

juni2007 Posted on Fri, June 01, 2007 18:13:18

Endelig har jeg fått noen dager på anlegget, og denne gangen kom jeg et langt steg videre. Først av alt fikk jeg gjort ferdig resten av landskapet på endemodulen. Jeg malte gips og sparkelblandningen med tynn arkylmaling. Jeg brukte ulike nyanser av lys grå og brun.

Blog Image

Etterpå strødde jeg på gress og småstein. På de stedene der det skulle komme skog, brukte jeg en blanding som var mer brunaktig, for å få en mer troverdig skogsbunn. Jeg brukte en skrue til å lage hull i gipsblandingen, i disse festet jeg trærne med litt lim.

Siden det er vår på anlegget mitt, malte jeg de ytterste delene av grantrærne lysegrønne, slik at det såg ut som om de hadde nye skudd. Resultatet ble svært bra, og skapte mye mer liv i den lille skogen. Jeg skal sette på plass flere trær etterhvert.

Blog Image

Nå som endemodulene er så godt som ferdig, var alt klart for å starte på neste prosjekt. Det er de fire neste modulene som står for tur. Disse har tilsammen en lengde på 2,56 m. Her kommer “hovedstasjonen” på anlegget. Denne får 6 spor, og er siste stasjon før den ene vendesløyfen. Før jeg rev den gamle halvferdige versjonen av anlegget, la jeg ut skinnegangen for den nye stasjonen for å sjekke at alt såg ok ut.

Blog Image

Jeg brukte omtrent 4 sammenhengende arbeidsdager på å bygge modulkassene. Disse består av godt over 100 deler, som skulle måles, sages og skrues sammen. Jeg har planlagt denne delen av anlegget i mange måneder, og det var veldig kjekt å endelig komme i gang, selv om det var ett slit å få alt satt sammen skikkelig. Jeg rakk å få plass alle delene unntatt dekslene på framsiden før jeg måtte avslutte. Bildet nedenfor er tatt i garasjen før modulene ble flyttet inn på jernbanerommet.

Blog Image01. mai 2007

mai2007 Posted on Sat, May 05, 2007 18:15:40

Denne helgen var det fint vårvær så jeg var ikke så mye inne, men fikk iallfall ordnet litt gips og sparkel på resten av landskapet på endemodulene. Neste gang får jeg prøve å få på litt farge og grønt. Sporet på øverste delen av modulene går i en skarp s-kurve, før det forsvinner rundt hjørnet og ned i en tunnel. For å prøve å myke opp den skarpe kurven har jeg lagt en skjæring rundt sporet.

Blog Image12. april 2007

april2007 Posted on Tue, April 24, 2007 11:54:55

Etter noen dager til med påskeferie har jeg fått gjort ferdig størsteparten av landskapet på endemodulene. Det vil si at gress og trær er på plass. Men fortsatt skal det en del småbusker, detaljer og lignende på plass. Her er ett lite utsnitt fra det naturskjønne naturområdet innenfor Magnusalp, med ett flott turterreng.

Blog Image

På Magnusalp har en etterlengtet planovergang endelig kommet på plass. Overgangen er utstyrt med to røde blinkene lys etter sveitsisk standard, og varsellyd. Den er produsert av BUSCH.

Blog Image

Anlegget består av tre nivåer, eller etasjer. Her ser vi ett godstog på vei ut av tunnelen helt i enden av modulen, på vei inn i u-svingen som går rundt Magnusalp. Her klatrer toget opp fra nivå to til nivå tre. Innsiden av tunnelen er “innredet” med fjellvegg og mur, slik at den ser realistisk ut. Det ser mye bedre ut enn om man kikker rett inn i ett svært hull med kryssfiner og ledninger.

Blog Image

Det siste jeg gjorde før jeg måtte avslutte for denne gangen, var å innstallere en detekteringsboks til skinnegangen på endemodulene. Dette er en boks som enkelt sagt merker om det befinner seg ett tog på en bestemt skinnestrekning. Når den er koblet til dataprogrammet som jeg bruker for å styre jernbanen, vil den kunne gi beskjed til programmet om hvilke skinnestrekninger som er “okkupert” av tog. På den måten er det enklere å ha oversikt over hvor ulike tog befinner seg, og man kan bruke dette systemet videre til å forhåndsprogramere feks kjøreplaner der flere tog kjører samtidig etter tidtabell. Bildet nedenfor viser ett bildeutsnitt fra Win-digipet som er programmet jeg skal bruke til å styre jernbanen. På de to røde strekningene står det tog, og sporet vises som “okkupert”.

Blog Image05. april

april2007 Posted on Tue, April 24, 2007 11:33:16

Endelig påskeferie og langfri. Planen for uken var egentlig å begynne å lage modulkassene til den store stasjonen “Dugneberg”. Men skinnene jeg har bestilt fra Tyskland har enda ikke dukket opp, så prosjektet måtte utsettes.

Da var det bare å stokke om på planene og istedenfor arbeide videre med landskapet på endemodulene. Fordi det var snakk om store flater med hulrom under har jeg valgt å bygge med netting på denne delen av landskapet. Denne metoden gjør landskapet mye lettere, og det er enklere å komme til på undersiden. I det ene hjørnet har jeg også gjemt noen små billige høytalere inn under nettingen. Jeg får se om jeg ikke klarer å finne på noe lurt med disse senere.

Etter å ha festet nettingen med skruer og spiker, og formet den slik jeg ville ha landskapet, la jeg våte papirkluter over nettingen. Deretter hadde jeg på ett tjukt lag med gips og sparkel. Jeg glattet det til litt etter at det var begynnt å hardne til, så lot jeg det stå og tørke over natten. Når det var tørt og hardt, malte jeg hele det med diverse naturfarger, lys grå der det skal være fjell og brungrønn der det kommer gress. Blog Image

Foreløpig har jeg bare fått lagt gress på det ene hjørnet av modulen, her kommer det også ett bekkeutløp fra ett lite rør. Dette skal forestille utløpet fra dammen som kommer oppe på Magnusalp senere.Her er det lille hjørnet før og etter at jeg har lagt på gress og trær.

Blog Image

Blog Image

Og her er det lille bekkeutløpet, jeg brukte ett svart sugerør som “dreneringsrør”.

Blog Image16. mars 2007

mars2007 Posted on Tue, April 24, 2007 11:20:19

Så har jeg igjen fått brukt noen dager på anlegget. Visuelt ble det ikke gjort så enorme framskritt, men en del småprosjekter ble avsluttet.

Det første som ble gjort var å få montert ferdig boksen som inneholder digitaldekodere til sporvekslerene inne i vendemodulen. Jeg fikk montert på dioder som viser hvilken vei vekslene ligger, slik at man kan se vekslenes stilling også når ikke pcskjermen er innen synsvidde. Dette arbeidet gikk ganske kjapt. Det er en god investering å kjøpe diverse kontakter som lett kan byttes på, istedenfor å basere all montering av ledninger på lodding. Det gjør det også mye enklere å ettermontere og rette opp feil senere. Det første bildet viser baksiden av boksen før monteringen av diodene har begynt.

Blog Image

Før jeg festet boksen på modulen, malte jeg de to endemodulene i samme farge. Det er første gang jeg har tatt meg tid til å male utsiden av modulene på anlegget, men jeg såg raskt at det var med å heve helhetsinntrykket av anlegget. Nedenfor er boksen ferdigmontert og i full drift. Det er litt gøy når det lyser og blinker litt. De gule diodene viser altså hvilken vei vekslene ligger inne i vendesløyfen i tunnelen.Blog Image

Når signalboksen var på plass, var det på tide å koble til den nyinnkjøpte TAMS EASY CONTROLL. Dette er en digital kontrollsentral der man gir alle kommandoer til tog og annen digitaltstyrt utstyr. Boksen fungere i tillegg som interface eller forbindelse mellom jernbanen og pc. Etter en del plundring og søking på nettet og i bruksanvisninger klarte jeg å koble pc og jernbane sammen, og foreta noen enkle tester. På bildet under ser du Easy Controll boksen helt til høyre. Den er koblet sammen med pen min, der jeg har åpnet programmet Win-digipet. Det er dette programmet jeg forhåpentligvis skal bruke til å styre trafikken på anlegget etterhvert. Det gir mange muligheter til å for eksempel forhåndsprogrammere flere timer med helautomatisk kjøring dersom det blir aktuelt. Blog Image

Samtidig som det er spennende med digitalisering er det viktig å ikke glemme alle de andre tingene som skal ordnes på ett jernbaneanlegg. Det ble tid til å legge ballast på det øverste sporet på endemoldulene, og montere opp kjøreledning. Og så dukket det opp en “ny” og etterlengtet vogn på anlegget, en godsvogn produsert av LIMA, med sidedører som kan åpnes. Denne vogna er kjekk å ha når man skal “lekekjøre” med onkelunger, og frakte ting rundt mellom stasjonene.

Blog Image13. februar 2007

februar2007 Posted on Mon, April 23, 2007 23:37:42

Noen dager til er tilbrakt på loftet. Denne gangen gikk det med mest tid til å skifte lys i taket på selve rommet. Har fått opp noen spotlights, som gir ett betydelig løft for arbeidsforholdene. Nå er hele anlegget opplyst på kveldstid, og det er mye triveligere å være på rommet.

Det er ikke de store framskrittene å rapportere om, har jobbet med to prosjekt, landskapet jeg begynte på sist gang, og ett lite kontrollpanel som skal henge på endemodulen.

Blog Image Dette treet har jeg laget selv, det er en tørket rognebær”klase” som jeg har hatt klarlim på og dyppet i diverse grønne kunststoffdeler for å prøve å få il et bladverk. Ikke helt optimalt, den ble litt pjuskete, men med litt øvelse håper jeg at det kan bli bedre.

Blog Image

Så langt kom jeg med landskapet denne gangen. Etter at sparkelen jeg la på sist gang har fått tørket seg skikkelig, har jeg hakket og pusset på denne for å få til litt struktur i fjellpartiene. Disse har jeg så malt med en blanding av hvit, sort og brun akrylmaling. Jeg har malt områdene det skal komme gress på grønne. Har blitt anbefalt å heller bruke brunnyanser på områder der det skal strøes på gress, så dette kommer jeg nok til å rette på. Nederst i høyre hjørnet har jeg begynt å strø på gress, steiner osv. Det er en liten fure i landskapet mellom selve modulen og seksjonen som kan taes av. Skal se om jeg klarer å få skjult denne litt bedre med tiden.

Blog Image

Til slutt ett bilde av boksen jeg ikke rakk å gjøre ferdig. Denne boksen skal inneholde en digitaldekoderboks for sporvekslere. På framsiden blir det ett lite panel med diodelys som indikerer hvilken vei de ulike vekslene ligger. Dette kommer til å være til god hjelp når man skal kjøre tog inn på skyggestasjonen, som ligger skjult inne i landskapet. Desverre ble det for knapt med tid til at jeg rakk å gjøre meg ferdig med boksen.01. februar 2007

februar2007 Posted on Mon, April 23, 2007 23:31:01

Ett nytt år er i gang. Arbeidet på de nye endemodulene fortsetter. Jeg har justert litt og rettet opp en del småfeil på modulene. I tillegg har jeg kommet godt i gang med å planlegge landskapet mer i detalj. På den ene modulen vil jeg prøve å lage til en landskapsseksjon som kan fjernes for å få tilgang til sporene på nivåene under i de skjulte vendesløyfene. Denne seksjonen skal ligge innenfor skinnegangen på det øverste nivået. Jeg har rukket å sette sammen bitene seksjonen skal bestå av, samt skjære dem til og sparkle dem.

Blog Image

Jeg har brukt romjulen til å sette sammen de to husmodellene som skal stå på denne seksjonen. Jeg merket at jeg har utviklet meg ett hakk videre i forhold til å kunne lage gode modeller, men har svært langt igjen. Jeg er blitt flinkere til å unngå grunnleggende tabber som å grise med lim på synlige steder. I tillegg har jeg begynt å få litt mer tak på smussing. På disse to byggesettene har jeg malt så og si alle delene før jeg har satt dem sammen, og jeg er meget fornøyd med resultatet. Det gule restauranthuset fant jeg ut at jeg ville gjøre litt ekstra ut av. Jeg limte derfor garasjedøren fast i åpen posisjon, og innredet en garasje, istedenfor å bare lime døren igjen i lukket posisjon. Dette skaper mer liv og får fram en del artige detaljer på modellen.Blog Image

Blog Image

Jeg har også begynt å jobbe med landskapet på det nederste nivået, langs dobbeltsporet.

Blog Image

Rett før jul kom det forresten endelig snø til Birsemüseli, riktignok bare midlertidig i anledning julebesøk av slekt og venner.Blog Image30. januar 2007

januar2007 Posted on Mon, April 23, 2007 23:26:03

OK,
DMB har startet blogg…. dette blir spennende.

Fra og med 2007 vil utviklingen av DMB bli beskrevet på denne bloggen, istedenfor på de tradisjonelle hjemmesidene. Dette fordi det er lettere og raskere å oppdatere en blogg. Så husk å stikke innom av og til for nye bilder og oppdateringer.

B